Du har helt sikkert hørt om healing, og enten du har opplevd dette selv, praktiserer det eller aldri har vært borti det, så har du nok en god del tanker om hva dette er eller ikke er. På disse sidene kan du lese litt om hvordan vi mennesker har forholdt oss til healing opp gjennom tidene. Vi har brukt ulike navn og ulike forklaringsmetoder – men kanskje er det de samme prinsippene som ligger bak alle tradisjonene?

Ulike typer av healing

Healing kan deles inn i mange undergrupper, og vi har sett nærmere på healing i seg selv, healing av mennesker og dyr og healing av bygninger. Vi har også sett nærmere på fenomenet med fjernhealing og ulike verktøy som brukes under en healing eller behandling.

Alternativ medisin

Når vi snakker om alternativ medisin, så snakker en ofte om metoder som benyttes utenfor den offentlige skolemedisinen. Det vil si alt fra homeopati og akupunktur til tromme- og astralreiser. Mange av de som arbeider med healing innenfor den alternative medisinen jobber med energisentre. Mange arbeider med chakra, noen med aura og atter andre med andre systemer.

Et meget gammelt alternativ

Det er litt humoristisk at vi kaller disse tradisjonene for alternative, for de har eksistert i tusenvis av år, hos flere ulike kulturer spredt over hele kloden. Skolemedisinen er relativt ny, og er sådan det nyeste alternativet når det kommer til å arbeide med helsen. I dag setter samfunnet sin fulle lit til skolemedisinen, og den urgamle alternative medisinen er ikke tillatt å bruke som erstatning for skolemedisin. Det er kun tillatt å benytte disse tradisjonene som støtte til medisinsk behandling eller lindring av bivirkninger og plager forårsaket av skolemedisinen. Hvorvidt det ene eller det andre er mest riktig, begir vi oss ikke ut på. Men vi gir deg en liten innføring slik at du selv kan gjøre deg opp din egen mening.

Mange veier til Rom

Nesten alle tradisjoner som finnes har enda flere undergrupperinger. Tradisjonene jobbes med, tilpasses og flyter inn i hverandre, og slik skapes nye tradisjoner og teknikker. De bygger i grunnen på de samme prinsippene som de opprinnelige tradisjonene som ble praktisert for tusenvis av år siden. Reiki er en av de tradisjonene der denne utviklingen er tydelig. I dag finnes det flere retninger innenfor Reiki, og Rainbow-Reiki er en retning som har inkludert flere andre tradisjoner, fra astralreiser til psykoterapi og aurabalansering.

Energisentre hos levende skapninger

Både mennesker og dyr har energisentre – ofte kalt for chakraer. De ligger for så vidt på samme sted i kroppen, men når du tegner et kart over mennesket og ulike dyrearter, så ligger chakraene på ulike steder, da mennesker og dyr har ulik kroppsbygning.

Vi har laget en liten oversikt over de vanligste chakraene hos mennesker og dyr, hvor i kroppen de ligger, hvilke kroppsdeler eller -systemer de er koblet til samt hvilke symptomer som kan bli synlige ved ubalanse i disse chakraene.

Veldig mange healere jobber ved å bruke chakrasystemet, og ved å skape balanse i energiflyten gjennom chakraene, så kan healing finne sted.