Den healing som blir sendt over avstander, blir kalt for fjernhealing. De som gjør denne typen healing, anser den helbredende energien for å være en slags livsenergi – En energi som ikke finnes i noen fysisk form, men som hører til en bevissthet eller Bevisstheten. Den helbredende energien er altså ikke begrenset til verken tid eller rom.

Det er også denne, eller lignende, teorien som er forklaringen på fenomenet som tillater mennesker å kommunisere med hverandre over store avstander. Eller når mennesker kan sanse eller føle hverandre. Det finnes for eksempel mange vitnesbyrd om at mennesker har kjent på seg når en nær person dør, og tidspunktet viser seg i ettertid å stemme med tidspunktet for det faktiske dødsfallet. Vi hører særlig om tvillinger som har en slik usynlig kommunikasjon mellom seg, men også mange andre mennesker.

Filosofien, eller forklaringen, bak fenomenet med fjernhealing, er at energi alltid er i bevegelse, og at vi kan dirigere energien dit den trengs. Og når vi snakker om healing, så er det den store Livsenergien det dreier seg om.

Flere mennesker kan motta healing

Fordelene ved fjernhealing er at enda flere mennesker kan motta healing. Mange syke ligger på sykehus eller andre institusjoner, ute av stand til å kunne ta seg fram til en healer. Dette er mennesker som virkelig kan ha stor nytte av å motta healing. Mange vil påstå at effektene av fjernhealingen, både når den pågår og i tiden etterpå, er like sterk som effektene av vanlig healing, der en healer legger hendene sine på kroppen.

Flere måter å jobbe på

Noen healer vil si at de trenger et navn og en bostedsadresse, eller adressen til det stedet der du oppholder deg. Da blir det enklere for healeren å “nå fram til deg”. Healingen skjer på et ikke fysisk plan, og ved hjelp av sinnet og forestillingsevnen vil healeren forsøke å skape en kontakt med deg. Når kontakten er opprettet, vil healeren dirigere energiene dit de trengs. Rolige og stille omgivelser vil forsterke effektene av healingen.

Andre healere vil ikke trenge verken navn eller adresse, og disse healerne jobber ofte med større gruppehealinger. Dette ser vi blant annet i ulike grupper på Facebook – En healer inviterer til healing, på et gitt tidspunkt. Det er en fordel om en svarer “ja” på invitasjonen, men ikke et must. Andre healere har egne “healing-rom” på nett, og hos disse må du svare ja for å få tilgang til lenken som slipper deg inn i rommet. Noen lar deg se en video av healeren mens den jobber, andre har ikke disse alternativene.

Under healingen i disse gruppene blir du også bedt om å slappe av, ha så rolige omgivelser som mulig, og sette deg i en tilstand av mottakelighet. Healeren vil som regel opplyse om hvor lang tid healingen vil ta, eller han vil gi beskjed når han er ferdig. På slike live-strømmer kan man lese kommentarer og takkemeldinger fra mennesker som har mottatt healingen. De fleste healere vil dessuten anbefale deg å drikke litt vann etter healingen.

Valgene for ditt eget liv må du ta selv

Mange søker hjelp hos healere på grunn av ulike dilemmaer og utfordringer i hverdagslivet. Men alle ekte healere vet at de ikke kan løse problemene for deg, og du vil derfor aldri motta råd om hvilke valg du skal ta i ditt eget liv fra en seriøs healer. Healing er en metode for å gjenopprette balansen i din egen kropp, noe som gjør at du enklere kan lytte til hva kroppen din sier og dermed ta dine egne valg basert på deg selv og det din kropp og ditt indre forteller deg.