Akupunktur er kanskje en av de mest kjente, ikke-medikamentelle behandlingsmetodene. Det er en urgammel tradisjon, som på sett og vis endelig begynner å bli litt stueren i Norge. Men hva er egentlig akupunktur? Hvordan kan nåler lede til at sykdommer og plager forsvinner?

Akupunktur betyr faktisk “å stikke med nåler”, og tradisjonen kommer fra Kina. Acus betyr nål eller spiss og punktur betyr å stikke eller punktere. Kineserne kaller metoden for Zhen Jiu. Man tror at metoden har eksistert i så mye som 4 000 år, og det finnes dokumentasjon på at akupunktur er blitt brukt som behandlingsmetode i mer enn 2 000 år. Så lange tradisjoner har selvsagt gitt flere varianter, og her i vesten skiller vi mellom den tradisjonelle kinesiske medisinen – som i tillegg til akupunktur også handler om urtemedisin, kopping, massasje, trening med Tai Chi og Qi Gong, kostholdsterapi samt moxa, og medisinsk akupunktur, som også handler om triggerpunkter.

Hvilken filosofi bygger det på?

Kroppen har energibaner som er forbundet med organsystemene, og når det er blokkeringer i disse energibanene oppstår sykdom. Målet er derfor at livskraften – Qi, skal få flyte fritt gjennom energibanene. Disse banene kalles for meridianer, og langs disse finner vi ulike akupunkturpunkter. I tillegg finner vi mindre mikrosystemer, der en kan arbeide med de aktuelle energibanene fra fotsålene, ørene skallen og lignende.

Innenfor vestlig medisinsk akupunktur har ikke filosofien om Qi en fremtredende plass, men her tror en på at de ulike akupunkturpunktene stimulerer muskler og nerver, og dermed oppnås ønskede effekter.

Hvilke lidelser og problemer kan man behandles for?

Det finnes nesten ingen grenser for hva man kan få hjelp med gjennom behandling med akupunktur og de familiære behandlingsmetodene. Det gis akupunktur for alt fra rusavhengighet til smertelindring under fødsel. Det gis behandling mot luftveissykdommer, emosjonelle lidelser og fordøyelsesplager. Så lenge det involverte vevet ikke er ødelagt, så kan akupunktur fungere. Dersom vevet er ødelagt, så kan ikke akupunktur gjøre slik at det bygger seg opp igjen, men behandlingen kan lindre en del av følgetilstandene slik som smerter eller tretthet.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen kan utarte seg ulikt fra utøver til utøver og fra behandling til behandling. De aller fleste lurer på om det vil gjøre vondt. Noen syns nok det, men de fleste vil ikke kjenne annet enn litt ubehag i det nålen settes.

Før behandlingen starter, må du gjennom en del spørsmål og fysiske undersøkelser. Pulsen din blir målt, tungen din studeres og det observeres hvilke farger huden din har, hvilke lukter du sonderer og hvordan stemmen din høres ut eller om du hoster. Alt dette er viktig informasjon for akupunktøren, og på bakgrunn av alle disse tingene vil han velge riktig behandlingsmetode og “program” for deg.

Det vil variere hvor mye behandling du trenger før du oppnå effekt, men etter 6-8 behandlinger skal du ha kjent en bedring av dine lidelser.

Stadig flere i det offentlige hjelpeapparatet tilbyr akupunktur som behandlingsmetode, i tillegg til skolemedisinen. Det finnes i dag mange leger og sykepleiere med tilleggsutdanning innenfor akupunktur og tradisjonell kinesisk medisin. Du vil kunne møte på dette alternativet hos både jordmødre, smerteklinikker og hos tannlegen.