Alle alternative utøvere, slik som healere, har et etisk regelverk de må følge. Kommer du borti en healer som ikke vet hva regelverket er, eller hvor det finnes, så er det sannsynligvis en ulisensiert eller uprofesjonell healer, og du bør være varsom. Personen kan være dyktig i det han eller hun gjør, men du har ingen garantier på din side som gir deg trygghet. Mange mindre forbund og foreninger har sine egne regelverk, og i tillegg finnes det nedfelte etiske regler i større forbund som Det Norske Healerforbundet, Norsk Spiritualist Forening (med sitt eget healerforbund) og ikke minst Helsepersonelloven og lov om alternativ behandling.

Hva sier loven?

Det viktigste å vite når det kommer til healere som ikke er autorisert helsepersonell, er at de ikke har lov til å utføre behandling og medisinske inngrep som kan føre til en stor helserisiko for den som søker hjelp. En alternativ behandler og healer har heller ikke lov til å behandle alvorlige sykdommer eller lidelser samt sykdommer som utgjør en allmenn smittefare.

Det en alternativ behandler, slik som en healer, derimot har anledning til å gjøre, er å støtte kroppens egen evne til selvhelbredelse eller å bidra til at immunforsvaret blir styrket. En healer kan også dempe og lindre symptomer fra sykdommer samt bivirkninger som oppstår som følge av medisinsk behandling av ulike sykdommer.

Taushetsplikten er dessuten like streng for healere som for autorisert helsepersonell. Sjekk også om din valgte healer er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Da vet du at personen er medlem i en av de statlig godkjente organisasjonene for alternative behandlere.

Hva bør lokale foreninger ha med i sine etiske retningslinjer?

Be om å få se de etiske retningslinjene som healeren følger. Dette er noen av punktene som bør berøres, på en eller annen måte:

Du skal alltid få informasjon om antall timer, kostnader og behandlingen før den igangsettes. Det skal være rom for å stille spørsmål både når det kommer til pris og eventuelle gaver. Det er ikke en vanlig trend for healere å motta gaver til en verdi av over 1 000,-. Det er også dette som er de ledende tallene for autorisert helsepersonell.

Du skal kunne forvente at healeren gir deg beskjed dersom han eller hun er syk og ikke kan gjennomføre behandlingen på vanlig måte. Healeren skal være skikket til å drive sin healingvirksomhet.

Healeren skal ikke under noen omstendigheter betvile ditt personlige trossystem, og alle dine opplysninger er beskyttet av taushetsplikten.

Det skal være rom for å være åpen om å vurdere eventuelle andre behandlingsmetoder eller behandlere. Det skal aldri legges skjul på at en alternativ behandling aldri kan erstatte kvalifisert medisinsk behandling, og healeren skal aldri verken stille diagnoser eller friskmelde deg. Ved spørsmål rundt medikamenter skal du alltid snakke med din lege. En healer har heller ikke lov til å garantere deg verken helbredelse eller forbedring i din tilstand. Han kan heller ikke gi deg løfter om lindring. Dersom du lurer på hvorfor du ikke kan lese om noen suksesshistorier på nettsidene til healeren, så er det fordi at dette ikke er lov å bruke som markedsføring. Det er med andre ord en pekepinn på at healeren følger loven.