Også dyrene har en aura – energikropp, og chakraer. Når en healer dyr, skjer det stort sett på samme måte som hos mennesker, og akkurat som at ulike healere bruker ulike metoder eller tilnærminger hos mennesker, gjør de også dette hos dyrene. Noen skaper en kontakt med dyrene gjennom dyrekommunikasjon, og ber dyrene selv om å fortelle dem hva som er galt og trenger å helbredes. Andre benytter seg av chakrasentrene, leter etter ubalanser her for så å gjenopprette dem.

Dyrenes energisentre

Når en jobber med healing av dyr, vil også de kunne bli både tørste og trette etter en behandling. Dyr er som regel enda mer sensitiv enn oss mennesker, og de blir ofte påvirket av eiernes ubalanser. Det er vanlig at eieren er tilstedet når dyret mottar healing.

Dyrene har ofte en annen kroppsbygning enn oss mennesker, og det er derfor litt varierende hvor de ulike chakraene sitter. I tillegg til de syv vanligste som vi snakker om hos mennesker, er det vanlig å jobbe med Ki, som sitter i dyrets bryst.

Her kommer en liten oversikt over noen symptomer som kan vise seg når det er ubalanse i dyrechakraer:

Krone-chakra

Sitter på toppen av hodet til dyret, og er plassert i hypofysen. Et dyr med ubalanse her kan virke sløv, være deprimert og tilbaketrukket. Den påvirker både nervesystemer, ryggraden, huden og hodet.

Tredje øye

Sitter, som hos mennesket, midt i pannen, og er forbundet med pinealkjertelen. Dersom dyret er plaget med hodepine, virker distrahert eller fjern, eller har problemer med øynene, så kan det være en ubalanse i dette energisenteret. Senteret er koblet til kroppens naturlige rytmer og til hodet.

Hals-chakra

Dette energisenteret er selvsagt plassert i halsen, og er forbundet med kjeven, munnen, tennene og halsen. Dersom dyret endrer atferd, slutter å lystre eller begynner å bli støyende eller til og med aggressiv, da kan det ha oppstått en ubalanse i dyrets hals-chakra.

Hjerte-chakra

Ved dyrets hjerte, inne i brystet, så ligger hjerte-chakra. Når det kommer i ubalanse kan din firbente venn bli både nervøs og eiesyk. Han kan få problemer med å omgås andre dyr og bli sjalu. Hjerte-chakra er forbundet med kroppens immunsystem, hjerte og lunger samt thymus-kjertelen.

Solar Plexus

Under dyrets brystben, slik som hos mennesket, sitter solar plexus. Tamme dyr har ofte en svekket solar plexus, for her sitter dyrets personlige kraft. Solar plexus er forbundet med fordøyelsessystemet og leveren.

Hara-chakra

Rett under navlen sitter hara-chakra. Nyrer og bi-nyrer, reproduksjonssystemet, milten og lymfesystemet er koblet til hara-chakra. Dersom dyr kommer i en sjokk-tilstand vil det ofte bli ubalanse her, og hara er også koblet til dyrets seksualitet og følelser.

Rot-chakra

Ligger i dyrets perineum, eller underliv der perineum mangler. Energisenteret står i forbindelse med muskel- og skjelettsystemet, bakbena, hofter og innvoller. Undervektige, rastløse eller engstelige dyr kan ha en ubalansert rot-chakra.

Ki-chakra

Ki ligger også inne ved hjertet, og er et nøkkel-chakra hos dyr, som er viktig i relasjonen mellom dyret og mennesket. Dersom dyret ikke liker å bli tatt på eller å ha nærkontakt, så kan det handle om at Ki trenger å komme i balanse. Ki-chakra er dessuten forbundet med hodet, hals, bryst og forben.