Uavhengig av om en tror på spøkelser og gjenferd eller ikke, så er det mange som plages av ulike energier i bygg. Mange kaller dette for spøkelser og gjenferd, men det finnes også mange healere som ikke tror på denne dimensjonen. De anser urolighetene for å være energifelt som trenger å renses.

Om ikke du selv har opplevd noe, så har du garantert flere venner eller familiemedlemmer som har opplevd unaturlige ting i ulike bygg. Det mest plagsomme er når disse urolighetene blir en plage eller utfordring i ditt eget hjem.

Forsøk med energiavtrykk

Takket være “Åndenes Makt” og “Jakten på den 6. sans”, så er det i dag mye større åpenhet om disse fenomenene, og de fleste vil innrømme at det finnes fenomener som ikke kan forklares med vår hverdagsfornuft. Mange vil si at når elektriske apparater begynner å leve sine egne liv, eller andre ting begynner å flytte på seg, så er det ånder som prøver å få kontakt med oss. Andre vil si at dette er sterke energifelt fra tidligere tider som igjen begynner å leve.

Det er gjort undersøkelser for å forsøke å bevise noen av disse uforklarlige fenomenene. Tesen er at sterke følelser avgir sterkere energier og et sterkere energiavtrykk. Dette ble forsøkt bevist ved bruk av varmekamera. De filmet en person som satt på en stol. Personen fremkalte sterke følelser i seg selv, og hentet fram minner som skapte sterkt sinne i han. Når den ønskede sinnstilstanden var oppnådd, så flyttet personen seg fra stolen. Det man da så med varmekameraet, var at “energifeltet” ble værende igjen på stolen i lang tid etter at personen hadde forlatt stolen. Når de filmet personen i en normal sinnstilstand, med rolige følelser, så ble det ikke laget et slikt vedvarende energiavtrykk.

Løser opp energier

Healerens jobb ved healing av bygninger, vil være å rense opp i energifeltene, enten han bruker en metode for å “snakke med de døde”, føre noen inn i lyset eller rett og slett bare løser opp disse energifeltene. I slike arbeid er det veldig vanlig å bruke røkelse, og du bør gi beskjed til healeren dersom du ikke tåler at det brennes røkelse. Det er en stor fordel om du kan tillate at dette gjøres, da røkelse i seg selv har en del helbredende egenskaper og en egen evne til å påvirke energier.

Husrens på arbeidsplasser

Mange healere kan dessuten bruke sine sensitive evner til å finne fram til vannårer, sjekke om det er strålinger eller andre forstyrrelser i huset ditt. Det er også stadig flere arbeidsplasser som tar kontakt med healere for å få renset i både fabrikkbygninger så vel som gamle hoteller.

Gjennom mange år er det mange liv som har levd i veggene, og det er mange følelser som har vært opplevd. Spesielt i tiden da andre verdenskrig også preget Norge. Mange gjemte seg for tyskerne, og tyskerne beslagla dessuten mange bygninger. Fra denne tiden er det mange sterke følelser som er opplevd, og mye husrens handler om å løse opp energier fra nettopp denne tiden.