Healing betyr å helbrede eller å gjøre hel. Det er et fenomen som finnes i alle kulturer, og som har fantes til alle tider. Men det har alltid vært store variasjoner i hva de ulike gruppene har kalt dette for, hvilke begreper som har blitt brukt, hvordan det blir utført og hvilke forklaringsmodeller som ligger bak.

I noen tradisjoner benytter en seg av diverse remedier og verktøy – for å “komme i kontakt med” noe eller for å “åpne opp”, og i andre tradisjoner så er kroppen og hendene det eneste redskapet som brukes. Det finnes også de som ikke bruker noen av disse verktøyene, men som kun benytter seg av evner utenom det vanlige. De trenger ikke å gå omveien via verktøy og remedier. Fjernhealing foregår ofte på denne måten, uten bruk av andre ting enn healerens sanser og evner.

Ulike former for healing

Healing begrenser seg ikke kun til enkeltpersoner. Det er vanlig med healing av ulike grupper, for eksempel via livestream på Facebook eller på større samlinger. Det er også stadig flere som sender ut sine healende energier til nasjoner og nasjoners ledere, til globale kriser og til menneskeheten og skapelsen som helhet. Healing av bygninger, dyr og selve planeten – Moder Jord, er også vanlige retninger innen healing.

Ja, enkelte retninger tar ikke bare for seg dette livet, men sender healing til tidligere liv og inkarnasjoner. Det finnes mange som jobber med å rense sjelen sin. Selvfølgelig er det også enkelte medikamenter som har helbredende egenskaper, slik som antivirale legemidler, men slike ting blir ikke favnet under paraplybegrepet “healing”.

Kjært barn har mange navn

Prinsippet i healing, enten det dreier seg om den ene eller andre tradisjonen, er å anvende en kraft eller en energi for å bringe en person / sted / ting / situasjon i balanse og for å hele det som er sykt.

Veldig mange mennesker anser de helbredende evnene for å være en evne som alle mennesker kan utvikle, uansett om det skulle være en “nådegave fra Gud” eller en “iboende kraft” i alle mennesker. Dette er en kraft som har mange ulike navn, men som har de samme egenskapene. Her i vesten er det vanlig å kalle denne kraften for vital livskraft, ånd eller energia. I Østen har den flere navn. Kineserne kaller den for Chi, inderne for Prana og japanerne kaller denne kraften for Reiki.

Kjente og populære healere

Det er ganske vanlig å snakke om at noen mennesker har varme hender, og i vår tid er det kanskje Snåsamannen – Joralf Gjerstad, som er mest kjent. Det er laget flere dokumentarer og en egen film om denne varme mannen med de varme hendene.

På den litt mer ekstreme siden, finner vi verdenskjente healere som “John of God”. Mange nordmenn reiser til Brasil for å bli helbredet av denne mannen. Han er kjent for, og kritisert eller beundret for, å gjennomføre operasjoner helt uten bedøvelse.

Vi glemmer ofte av at vi har en helt egen urbefolkning, nemlig Samene, og hos denne befolkningsgruppen er healing og den åndelige naturen et helt naturlig innslag i hverdagen. Samene, og en del ikke-samer i Finnmark, er kjent for å kunne “stoppe blod”. Blant Finnmarks befolkning er det helt normalt å søke healing hos disse menneskene, enten du er topp-politiker eller fisker.