“Universell livskraft” – det er betydningen av ordet Reiki. Dette er en behandlingsform som stadig flere søker. Den stammer fra japanske Mikao Usui, en healer som videreformidlet denne teknikken etter at han oppdaget den.

Usui gjenoppdaget denne teknikken på 1920-tallet, og mente at dette var en metode som kan skape fred i vår urolige verden. Det var imidlertid to andre som tok Reiki-metoden med seg til den vestlige verden, og som med så mange andre tradisjoner er det også kommet til flere ulike retninger innenfor Reiki.

Usui Reiki er den opprinnelige metoden, mens retningen Rainbow Reiki ble skapt av tyske Lübeck. Det er en Reikimetode som tar for seg flere ulike temaer, fra sjamanisme til Feng Shui via psykoterapi og kommunikasjon.

Hva er Reiki?

Rei + Ki = Universell Livskraft – en helbredende kraft som alle mennesker kan koble seg på. Men det må en ReiKi mester til for å åpne opp og aktivere deg. Når det er gjort, og du har lært deg teknikken, kan du benytte deg av denne kraften for å helbrede deg selv, andre mennesker, dyr og planter.

Hva gjør utøveren under en Reiki-behandling?

Selvsagt kan vi ikke beskrive alt i dette korte innlegget, og alle som ønsker å lære seg Reiki som metode, må ta kontakt med en Reiki-mester. Det er kun gjennom slike relasjoner at du kan åpnes opp som utøver av Reiki.

Under en behandling med den tradisjonelle retningen innen Reiki, vil utøveren plassere hendene sine bestemte mønster på kroppen din. Energiene vil selv gå til det eller de stedene i kroppen som trenger behandling.

Rainbow Reiki er en populær retning her til lands, og utøverne innenfor denne tradisjonen vil i tillegg jobbe med konkrete utfordringer. I arbeidet med disse vil det bli benyttet en rekke andre teknikker, alt fra arbeid med krystaller til guidede astralreiser.

Hvilke utfordringer kan behandling med Reiki hjelpe mot?

Reikibehandling kan hjelpe deg med en rekke utfordringer i livet. I og med at kropp og sinn henger sammen, og påvirker hverandre, så er det ofte gunstig å jobbe på begge disse områdene for å oppnå en effektiv helbredelse.

Sitter du fast i vanskelige eller hemmende mønster i både tanker og handlinger? Metodene i Rainbow Reiki kan hjelpe deg med å låse opp disse mønstrene. Akkurat som med fysiske lidelser, slik som stiv nakke og skuldre, så er fastlåste mønster i sinnet bare en stagnasjon av energier. Ved å åpne opp slik at energistrømmen kan flyte fritt, kommer du nærmere både emosjonell og fysisk helbredelse. En energi som flyter fritt, vil ikke lage en demning der utfordringer kan sette seg fast og skape lidelse. Det er nesten unødvendig å si at en slik åpning av fastlåste energier også er smertelindrende.

Reiki er også et effektivt verktøy mot stress, og når du har mindre stress i livet ditt vil du også nyte godt av en bedre søvnkvalitet. Du vil lære deg å slappe av samt åpne opp for en større bevissthet.

Er det trygt?

Det er ikke gjort nok forskning på effektene av Reiki til at man kan gå god for at det virker, men utallige vitnesbyrd forteller om de positive resultatene de har opplevd etter behandling med Reiki. Det er heller ikke meldt om noen bivirkninger. Dessuten så er all behandling, også den alternative, underlagt strenge krav til både etikk og lovverk. Det finnes en egen lov for all alternativ behandling, og alle utøvere må følge Helsepersonelloven.